เดลินิวส์ปีติพงศ์ เร่งสอบยางในสต็อกเน่า

28 Sep 2014

" ปีติพงศ์ " เร่งสอบยางในสต็อกเน่าเกินครึ่ง สั่งกรมวิชาการเกษตร ร่วมมือดีเอสไอ เข้าตรวจสอบคุณภาพนับจำนวนยาง จ่อฟันผู้บริหาร อสย. ด้านเกษตรกรกำหนดท่าที 29 ก.ย. กดดันรัฐเร่งแก้ราคาตกต่ำ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กษ.ของบแสนล้านเลิกจ้างทำนา

28 Sep 2014

เกษตรฯ ชงครม.ของบกลางให้ชาวนาเลิกปลูกพืชฤดูแล้ง พร้อมให้งดทำนาปรัง 22 จังหวัด ปริมาณน้ำวิฤกติสุดในรอบ 20 ปี พร้อมดันปรับโครงสร้างภาคเกษตร ลดพื้นที่ปลูกข้าวจาก 70 ล้านไร่

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เปิดนำเข้าหัวพันธุ์มันฝรั่ง

27 Sep 2014

ทั้งนี้จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขของคณะอนุกรรมการฯ คือ ให้ผู้นำเข้าต้องทำหนังสือรับรองพื้นที่เพาะปลูกมีทะเบียนเกษตรกร ความต้องการหัวพันธุ์ ราคารับซื้อจากเกษตรกร และราคาขายหัวพันธุ์

รายงานข่าวจากที่ประชุมคณะอนุกรรม การจัดการการผลิตและการตลาด ในการเปิดตลาดสินค้ามันฝรั่งตามข้อผูกพัน WTO ตั้งแต่ปี 2558–2560 ว่า เห็นควรให้มีการเปิดตลาดหัวพันธุ์มันฝรั่งตามข้อผูกพัน WTO ไม่จำกัดจำนวนเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2558–2560 ในอัตราภาษีในโควตาร้อยละ 0 และอัตราภาษีนอกโควตาร้อยละ 125 ตามข้อผูกพัน WTO

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แผนเลิกอาชีพชาวนาเสร็จสิ้นเดือนนี้

24 Sep 2014

นักวิชาการ จี้เร่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนเกษตรกร หวั่นเป็นระเบิดเวลาลูกใหญ่ของรัฐบาล ด้านคกก.กำหนดโซนนิ่ง เตรียมสรุปยุทธศาสตร์เปลี่ยนอาชีพชาวนาสิ้นเดือนนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เดินหน้าเร่งเจรจาแก้ปัญหายาง

22 Sep 2014

"รมว.เกษตรฯเดินหน้าเร่งเจรจาแก้ปัญหายาง 3 ประเทศ เตรียมยกระดับหารือในนามรัฐบาลวางกรอบร่วมมือไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย เล็งหาตลาดส่งออกยางไปจีนเพิ่ม

วันที่ 22 ก.ย. นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงการเดินทางไปประชุมรัฐมนตรีเกษตรอาเซียน ที่ประเทศเมียนมาร์ ระหว่างวันที่ 23-25 ก.ย.นี้ว่า  เพื่อลงนานความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตรร่วมกันในอาเซียน ขณะเดียวกันยังมีการลงนามความร่วมือในการรตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างอาเซียนกับจีน พร้อมทั้งลงนามในข้อตกลงไทยกับจีนในการส่งรังนางแอ่นไปประเทศจีน เพื่อให้มีความชัดเจนในการดูแลสุขอนามัย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรกรเข้าร่วมประกันภัยนาข้าวพุ่ง

22 Sep 2014

ธ.ก.ส.โชว์ผลงานโครงการประกันภัยนาข้าว เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 8.12 แสนไร่ ภาคอีสานสนใจสูงสุด

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 57 ว่าขณะนี้มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 5.42 หมื่นราย พื้นที่นาข้าว 8.12 แสนไร่ คิดเป็นสัดส่วน 54.28% ของเป้าหมาย โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการถึง 73% ของพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่เอาประกัน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ประกบชาวนาล้านคน รุกถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนผลิตข้าว - ทิศทางเกษตร

18 Sep 2014

จากการสำรวจสถานการณ์การผลิตข้าวพบว่า ในปีนี้การทำนามีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณไร่ละ 4,787 บาท หรือตันละ 10,831 บาท ซึ่งนับว่าเป็นต้นทุนที่สูงมาก

“ปัญหาต้นทุนการผลิต” ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร โดยเฉพาะราคาปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ทั้งเมล็ดพันธุ์ ปุ๋ย สารเคมี ยาปราบศัตรูพืช และวัชพืช หรือแม้แต่ค่าเช่าที่ดิน ล้วนมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นการหามาตรการลดต้นทุนการผลิต จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและชาวนา ให้สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ดึงนาข้าว 6 ล้านไร่ปลูกอ้อยเพิ่มรายได้เกษตรกร

14 Sep 2014

สอน. ชงยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลทราย 10 ปี ดึงพื้นที่ปลูกข้าว 6 ล้านไร่หันมาปลูกอ้อยเพิ่ม คาดเพิ่มผลผลิตน้ำตาลทะลุ 20 ล้านตัน/ปี

นายสมศักดิ์ สุวัฒิกะ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สอน.ได้นำเสนอร่างยุทธศาสตร์อ้อยโรงงานและน้ำตาลทรายต่อที่ประชุมคณะ อนุกรรมการร่วมจัดทำยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 สินค้า ซึ่งมีพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลป์ยะ รมว.กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 10 ก.ย. ที่ผ่านมา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ฟื้นและผลักดันห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ - ทิศทางเกษตร

12 Sep 2014

นางบริสุทธิ์ เปรมประพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวภายหลังจากเป็นประธานเปิดโครงการอบรมหลักสูตร “การบ่มเพาะความรู้ยกระดับห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์สหกรณ์สู่มาตรฐาน” ว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลือง ตั้งแต่ปี 2538 พร้อมสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรงคัดแยกเมล็ดพันธุ์และห้องปฏิบัติการเมล็ดพันธุ์ เพื่อใช้ในการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและถั่วเหลืองของสหกรณ์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


รุกตลาดข้าวหอมมะลิแบรนด์”อคส.”

10 Sep 2014

อสค.เร่งทำตลาดตลาดข้าวหอมมะลิแบรนด์อคส. ตั้งเป้า 1 หมื่นตันต่อปี พร้อมแนะรัฐระบายข้าวทั้งหมด 17 ล้านตัน หวังลดค่าใช้จ่ายค่าบริหารจัดการ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์