เดลินิวส์หมอดินเร่งแก้ปัญหานาร้างชายแดนใต้

26 ส.ค. 2556

นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านวิชาการ เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูลและสงขลา เป็น 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงเพื่อการพัฒนา โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งเป็นเศรษฐกิจหลักที่สำคัญ แต่ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกปล่อยให้เป็นพื้นที่นาร้างค่อนข้างสูง ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจาก เกษตรกรขาดแคลนเงินทุนในการพัฒนาที่ดิน ปัญหาความอุดมสมบูรณ์ของดินต่ำ ปัญหาดินเปรี้ยวจัด ดินกรด ทำให้การทำนาหรือปลูกไม้ผลอื่น ๆ ได้ผลผลิตไม่ดีเท่าที่ควร โดยกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมบูรณาการโดยจัดทำโครงการปรับปรุงและฟื้นฟูที่นาร้างใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถนำที่ดินกลับ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปศุสัตว์หนุนฮาลาลรับAEC

21 ส.ค. 2556

นายสัตวแพทย์ทฤษดี  ชาวสวนเจริญ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า กรมปศุสัตว์ได้เริ่มดำเนินงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว์ ด้วยกรมฯ คำนึงถึงความปลอดภัยด้านอาหาร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เสนอปรับโลจิสติกส์ลงทุนถนนนอกประเทศ

21 ส.ค. 2556

ผู้ส่งสินค้าทางเรือฯ ติงยุทธศาสตร์โลจิสติกส์ยังไม่เห็นได้เปรียบการแข่งขัน เตรียมเสนอร่วมพัฒนาถนนประเทศเพื่อนบ้านรองรับการขนส่ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


มาตรการคุมเข้มขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2556/2557 - เกษตรทั่วไทย

20 ส.ค. 2556

กระทรวงเกษตรฯ มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรชี้แจง วิธีการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวให้กับเกษตรกร สำหรับการเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวเปลือก ปี 2556/2557 โดยเพิ่มมาตรการเข้มงวดใน 3 ขั้นตอน คือ การรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร, การประชาคม/การตรวจสอบพื้นที่ และการออกใบรับรอง เพื่อให้การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รัดกุม ได้ข้อมูลที่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริงยิ่งขึ้น

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยฟื้นเจรจาอีเอฟทีเอกับกลุ่มยุโรป

18 ส.ค. 2556

ครม.เห็นชอบกรอบเอฟทีเอ ไทย - อีเอฟที หลังหยุดเจรจาตั้งแต่ปี 48 หวังเชื่อมต่อการค้าตลาดยุโรป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้ราคาข้าวหมดยุคราคาถูก

15 ส.ค. 2556

สถาบันพัฒนาโพ้นทะเลในอังกฤษ เปิดเผยงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ชี้ว่า ยุคข้าวราคาถูกได้หมดลงแล้ว แต่ก็อาจเป็นผลดีต่อแรงงานด้านการเกษตร ที่จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น จนหลุดพ้นจากความยากจน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งจัดการหนี้สินให้เกษตรกร

13 ส.ค. 2556

นายสุภาพ คชนูด ประธานกรรมการจัดการหนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า กองทุนฟื้นฟูฯมีภารกิจหลักใน 2 เรื่องคือ การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและการจัดการหนี้สินเพื่อที่จะช่วยรักษาที่ดินซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการเกษตรของเกษตรกรเอาไว้ นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา กฟก.สามารถจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรได้จำนวน 23,860 ราย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลไม้และอ้อยไทยมีโอกาสดีในอาเซียน

13 ส.ค. 2556

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ พยายามผลักดันเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้าของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศคู่ค้าให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพของสินค้าจากไทยมากขึ้น สำหรับสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะเสียเปรียบเมื่อเปิดเออีซี ได้แก่ ปาล์มน้ำมันและกาแฟ เพราะต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้สนับสนุนเงินกองทุนเอฟทีเอให้เกษตรกรนำไปปรับเปลี่ยนโดยรื้อสวนปาล์มน้ำมันที่มีอายุมาก กว่า 10 ปี และให้ใช้พันธุ์ใหม่ปลูกทดแทนซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและปริมาณน้ำมันสูง ส่วนกาแฟก็ให้งบไปทำสาวต้นกาแฟเพื่อให้ผลผลิตเ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์วุ่นหาเงินวางมัดจำประมูลข้าว

08 ส.ค. 2556

พาณิชย์ วิ่งวุ่นหาเงินวางมัดจำ เปิดประมูลข้าวในเอเฟต 250 ล้านบาท ทำประมูลข้าว 5 แสนตันต้องเลื่อน เล็งขอสำนักงบฯ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์จ่อล้างสต๊อกมัน

08 ส.ค. 2556

ล้างสต๊อกมันสำปะหลัง เตรียมเปิดประมูลขายมันเส้น 2.91 แสนตันทั้งส่งออกและใช้ในประเทศ กำหนดให้ยื่นซองราคา 19 ส.ค.นี้

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ขณะนี้ นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการระบายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ออกประกาศเปิดประมูลมันสำปะหลังเส้นรวม 2.91 แสนตัน แบ่งเป็น มันสำปะหลังเส้น ตามโครงการแทรกแซงมันสำปะหลังปี 2555/56 ปริมาณ 2.04 แสนตัน เพื่อใช้ส่งออก และมันสำประหลังเส้นจากโครงการแทรกแซง ปี 2551/52  อีก 8.71 หมื่นตัน เพื่อใช้ภายในประเทศ  โดยเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อในวันที่ 19 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป  

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์