เดลินิวส์ไทยฟื้นเจรจาอีเอฟทีเอกับกลุ่มยุโรป

18 ส.ค. 2556

ครม.เห็นชอบกรอบเอฟทีเอ ไทย - อีเอฟที หลังหยุดเจรจาตั้งแต่ปี 48 หวังเชื่อมต่อการค้าตลาดยุโรป

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชี้ราคาข้าวหมดยุคราคาถูก

15 ส.ค. 2556

สถาบันพัฒนาโพ้นทะเลในอังกฤษ เปิดเผยงานวิจัยชิ้นหนึ่ง ชี้ว่า ยุคข้าวราคาถูกได้หมดลงแล้ว แต่ก็อาจเป็นผลดีต่อแรงงานด้านการเกษตร ที่จะได้ค่าแรงเพิ่มขึ้น จนหลุดพ้นจากความยากจน

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เร่งจัดการหนี้สินให้เกษตรกร

13 ส.ค. 2556

นายสุภาพ คชนูด ประธานกรรมการจัดการหนี้ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เปิดเผยว่า กองทุนฟื้นฟูฯมีภารกิจหลักใน 2 เรื่องคือ การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพและการจัดการหนี้สินเพื่อที่จะช่วยรักษาที่ดินซึ่งถือเป็นเครื่องมือทางการเกษตรของเกษตรกรเอาไว้ นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา กฟก.สามารถจัดการหนี้ให้แก่เกษตรกรได้จำนวน 23,860 ราย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลไม้และอ้อยไทยมีโอกาสดีในอาเซียน

13 ส.ค. 2556

นายอภิชาต จงสกุล เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ในฐานะโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรฯ พยายามผลักดันเรื่องการสร้างแบรนด์สินค้าของประเทศไทย เพื่อให้ประเทศคู่ค้าให้การยอมรับในเรื่องคุณภาพของสินค้าจากไทยมากขึ้น สำหรับสินค้าเกษตรที่คาดว่าจะเสียเปรียบเมื่อเปิดเออีซี ได้แก่ ปาล์มน้ำมันและกาแฟ เพราะต้นทุนการผลิตของไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ ได้สนับสนุนเงินกองทุนเอฟทีเอให้เกษตรกรนำไปปรับเปลี่ยนโดยรื้อสวนปาล์มน้ำมันที่มีอายุมาก กว่า 10 ปี และให้ใช้พันธุ์ใหม่ปลูกทดแทนซึ่งเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตและปริมาณน้ำมันสูง ส่วนกาแฟก็ให้งบไปทำสาวต้นกาแฟเพื่อให้ผลผลิตเ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์วุ่นหาเงินวางมัดจำประมูลข้าว

08 ส.ค. 2556

พาณิชย์ วิ่งวุ่นหาเงินวางมัดจำ เปิดประมูลข้าวในเอเฟต 250 ล้านบาท ทำประมูลข้าว 5 แสนตันต้องเลื่อน เล็งขอสำนักงบฯ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์จ่อล้างสต๊อกมัน

08 ส.ค. 2556

ล้างสต๊อกมันสำปะหลัง เตรียมเปิดประมูลขายมันเส้น 2.91 แสนตันทั้งส่งออกและใช้ในประเทศ กำหนดให้ยื่นซองราคา 19 ส.ค.นี้

รายงานจากกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า ขณะนี้ นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการระบายมันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง ออกประกาศเปิดประมูลมันสำปะหลังเส้นรวม 2.91 แสนตัน แบ่งเป็น มันสำปะหลังเส้น ตามโครงการแทรกแซงมันสำปะหลังปี 2555/56 ปริมาณ 2.04 แสนตัน เพื่อใช้ส่งออก และมันสำประหลังเส้นจากโครงการแทรกแซง ปี 2551/52  อีก 8.71 หมื่นตัน เพื่อใช้ภายในประเทศ  โดยเปิดให้ยื่นซองเสนอราคาซื้อในวันที่ 19 ส.ค.นี้ เป็นต้นไป  

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นิวซีแลนด์ประกาศควบคุมการผลิตนม "ฟอนเทียรา"

06 ส.ค. 2556

รัฐบาลนิวซีแลนด์ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าไปควบคุมการผลิตในโรงงานนม "ฟอนเทียรา" หลังเกิดวิกฤตนมผงปนเปื้อนแบคทีเรียที่ทำลายชื่อเสียงของประเทศลงอย่างราบคาบ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์ เมื่อวันที่ 6 ส.ค. ว่าทางการนิวซีแลนด์ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปควบคุมสายงานการผลิตของบริษัท "ฟอนเทียรา" ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารนมยักษ์ใหญ่ของโลก หลังเกิดวิกฤตนมผงปนเปื้อนแบคทีเรียที่ทำลายภาพลักษณ์การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานความสะอาดด้านโภชนาการสูงลงอย่างราบคาบ

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ขยายพื้นที่ชลประทาน 60 ล้านไร่ - เกษตรทั่วไทย

02 ส.ค. 2556

นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า ปีนี้กรมชล ประทานมีอายุครบ 111 ปี  ซึ่งถือเป็นก้าวย่างสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงองค์กร โดยได้มีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การจัดหา พัฒนา และบริหารจัดการแหล่งน้ำใหม่ เน้นการทำงานในเชิงรุกมากขึ้น เพื่อสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนทัศนคติและความคาดหวังของเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำ

พร้อมทั้งได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรใหม่ ให้มีสำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลางขึ้นมาดูแลรับผิดชอบการพัฒนาแหล่งน้ำในลุ่มน้ำสาขาทั่วประเทศอย่างบูรณาการร่วมกับภาคประชาชน เพื่อให้สามารถจัดหาน้ำได้ทันกับความต้องการใช้ที่เพิ่มทวีคูณขึ้นในแต่ละปี

แหล่งข่าว: 


ประมงพื้นบ้านครวญข่าวคราบน้ำมันกระทบราคาสัตว์ทะเล

02 ส.ค. 2556

ประมงพื้นบ้านสวนสน ระยอง ครวญข่าวคราบน้ำมันส่งผลกระทบความเชื่อมั่นผู้บริโภคทำราคาสัตว์ทะเลดิ่งลงกว่าครึ่ง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เครือข่ายตลาดข้าวสารสหกรณ์ ความมั่นคงของตลาดข้าวไทย - เกษตรทั่วไทย

01 ส.ค. 2556

ประเทศ ไทยมีสหกรณ์ประมาณกว่า 4,000 แห่ง กว่า 3,000 แห่งเป็นสหกรณ์ที่มีสมาชิกมีอาชีพทำนาปลูกข้าว และมีมากถึง 68 เปอร์เซ็นต์ของสหกรณ์ที่มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารจัดการสินค้า และมีโรงสีข้าวของสหกรณ์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 600 แห่ง ที่สามารถให้บริการสมาชิกที่ทำนาปลูกข้าวได้อย่างทั่วถึงทั้งด้านการส่ง เสริมสนับสนุนการเพาะปลูกและการตลาดข้าวทั้งข้าวเปลือกและข้าวสาร

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์