เดลินิวส์กบข.ยันไม่ได้ซื้อพันธบัตรจ่ายหนี้จำนำข้าว

24 Feb 2014

เลขาธิการ กบข. ออกโรงยืนยันอีกรอบ คลังไม่เคยให้กบข.ซื้อพันบัตรเพื่อจ่ายหนี้ค่าจำนำข้าว ปัดประชุมบอร์ดด่วนอนุมัติบ่าย 2 โมงวันนี้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สศช.เผยชาวบ้านหนี้พุ่งเกือบ 1.6 แสนบาท

24 Feb 2014

สศช.เผยชาวบ้านหนี้พุ่ง ครึ่งปีแรกมีหนี้บ้านละเกือบ 1.6 แสนบาท เหตุซื้อบ้าน ที่ดิน รถยนต์คันแรก ส่วนปี 57 ปัจจัยลบรุมเร้าลงทุนภาครัฐล่าช้า และชุมนุมทางการเมือง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ลองกองปี 57 ผลผลิตจะน้อย

21 Feb 2014

อย่างไรก็ตาม ผลผลิตต่อไร่ทั้ง 4 ชนิดเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยร้อยละ 0.62 โดยผลผลิตต่อไร่ที่เพิ่มขึ้นคือทุเรียน เงาะ และลองกอง เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.05 3.72 และ 1.10 ตามลำดับ
วันศุกร์ 21 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 00:00 น.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ผลผลิตพืช 3 ชนิดลดลง

20 Feb 2014

การประชุมหารือผลวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้านพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกว่า จากการสำรวจข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ ในผลผลิตของพืช 3 ชนิด
วันพฤหัสบดี 20 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 00:00 น.

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงการประชุมหารือผลวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพด้านพืชในพื้นที่ภาคตะวันออกว่า จากการสำรวจข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรฯ ในผลผลิตของพืช  3 ชนิด ได้แก่ สับปะรดโรงงาน ลำไย และข้าวโพด  เลี้ยงสัตว์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


กระจายเมล็ดข้าวพันธุ์ดีสู่แหล่งปลูกของเกษตรกร

19 Feb 2014

ปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้เร่งจัดเกรดสหกรณ์ที่มีศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ ซึ่งมีทั้งสหกรณ์เดิมและสหกรณ์ใหม่ ทั้งยังเร่งพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการส่งเสริมการผลิต
วันพุธ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 00:00 น.

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปี 57 ผลไม้จะออกกระจาย 4-5 รุ่น

17 Feb 2014

โดยทุเรียนจะมีประมาณ 328,266 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1 จากปี 2556 ส่วนมังคุดจะมีผลผลิตประมาณ 139,522 ตัน ลดลงร้อยละ 9 จากปี 2556

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การผลิตไม้ผลภาคตะวันออกในปี 2557 ว่า จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นได้ส่งผลให้ช่วงระยะเวลาที่ไม้ผลจะเก็บผลได้ช้ากว่าปกติ จึงคาดว่าทุเรียนและมังคุด จะมีผลผลิตออกสู่ตลาดกระจาย 4–5 รุ่น โดยจะออกมากในช่วงเดือนมิถุนายน 2557 โดยทุเรียนจะมีผลผลิตประมาณร้อยละ 28 ส่วนมังคุดจะมีผลผลิต ร้อยละ 41

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


แล้งรอบ100ปี กทม.ประปาเค็ม ป่วยโรคไตห้ามดื่ม

14 Feb 2014

น้ำประปาเค็ม กปน.เตือนชาวกรุง คนเป็นโรคไตห้ามบริโภคเด็ดขาด เหตุจากภัยแล้งคุกคามในรอบ 100 ปี
วันศุกร์ 14 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10:39 น.

น้ำประปาเค็ม กปน.เตือนชาวกรุง คนเป็นโรคไตห้ามบริโภคเด็ดขาด เหตุจากภัยแล้งคุกคามในรอบ 100 ปี กระทบต่อการผลิตน้ำประปา น้ำเหนือมีน้อยไม่มีพอใช้ไล่น้ำเค็มจากน้ำทะเลหนุน ต้องนำน้ำดิบที่ค่าความเค็มสูงมาใช้ ชี้น้ำจะมีรสเค็มแม้ผ่านการต้ม ยืนยันว่าคนทั่วไปดื่มไม่มีปัญหา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พัฒนาเกษตรกร รองรับเปิดเสรีการค้า

13 Feb 2014

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย
วันพฤหัสบดี 13 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 00:00 น.

รายงานจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า การเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เช่น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเขตการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ ไทย-จีน อาเซียน-จีน หรือ WTO ต่างได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าเป็นไปอย่างเสรี

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ปิดอ่าวไทยช่วงปลาวางไข่ 3 เดือน - หลากเรื่องราว

13 Feb 2014

เป็นประจำทุกปีที่ กรมประมง ประกาศปิดอ่าวไทยเป็นระยะเวลา 3 เดือนในช่วงระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์–15 พฤษภาคม ซึ่งเป็นช่วงฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงตัวในวัยอ่อนในฝั่งทะเลอ่าวไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ชาวนาอยุธยารวมตัวให้กำลังใจรัฐบาล-ต่อโครงการรับจำนำข้าว

11 Feb 2014

พระนครศรีอยุธยา 11 ก.พ.- นายวิเชียร พวงลำเจียก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยถึงโครงการรับจำนำข้าวปี 2556-57 จะสิ้นสุดในวันที่ 28 กุมภาพันธ์นี้ ที่ประชุมชาวนาทั่วประเทศได้เสนอให้รัฐบาลขยายเวลาไปอีก 2 เดือน คือ สิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน  เนื่องจากช่วงปลายปี 2556 นาข้าวบางพื้นที่ถูกใช้เป็นพื้นที่แก้มลิงรับน้ำท่วม นอกจากนี้ ยังเสนอให้โครงการรับจำนำข้าวต่อไปรับจำนำที่ 14,000 บาท/ตัน ความชื้น 15% ในวงเงิน 400,000 บาท/ครัวเรือน และกำหนดเพดานสูงสุดของผลผลิต เพราะมีวงเงินจำกัดอยู่แล้ว ส่วนเงินรับจำนำข้าวที่เกษตรกรยังไม่ได้รับ นั้น ขอให้รัฐบาลเร่งหาทางจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรให้เร็วที่สุด  และข

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์