เดลินิวส์ข้าวราคาร่วง30สตางค์

22 Apr 2014

กรมการค้าภายในรับ พิษไทยชวดขายข้าวให้ฟิลิปปินส์ 8 แสนตัน ทำราคาตลาดตกกิโลกรัมละ 30 สตางค์

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


นักการเมืองทำข้าวไทยป่วนจี้รัฐปฏิรูป สร้างความยั่งยืน

21 Apr 2014

มนัส แวววันจิตร

สำหรับข้าวที่ดีที่สุดในโลกนั้นข้าวหอมมะลิไทย 105 ครองตำแหน่งเบอร์ 1 ของโลกมาตลอด แต่ในปี 54 ต้องเสียแชมป์แก่ข้าวพม่าพันธุ์ “เพิร์ล ปอว์ซาน” ในปี 55 ต้องเสียแชมป์แก่ข้าว “ผกามะลิ”
วันจันทร์ 21 เมษายน 2557 เวลา 00:00 น.

ยอมรับว่าช่วง 3-4  ปีที่ผ่านมา ข้าวไทยค่อนข้างเผชิญกับสารพัดวิกฤติ ทั้งการเสียแชมป์การส่งออกอันดับ 1 ของโลก ให้แก่อินเดีย 2 ปีรวดแถมยังต้องเสียแชมป์ข้าวหอมสายพันธ์ุคุณภาพดีหอมที่สุด และอร่อยที่สุดเบอร์  1 ของโลก ให้แก่เมียนมาร์และกัมพูชา ถึง 3 ปีรวด

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ไทยเจ้าภาพประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557

18 Apr 2014

กระทรวงเกษตรฯ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักจัดงานครั้งนี้ จึงได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมการข้าว มูลนิธิข้าวไทย และหน่วยงานที่สนับสนุนด้านงานวิจัยเข้าร่วม

รายงานข่าวจากการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการประชุมข้าวนานาชาติ ปี 2557 ว่า ประเทศไทยได้รับคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพร่วมกับสถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ หรืออีรี่ ในการจัดงานประชุมข้าวนานาชาติ ในปี  2557 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อหลัก คือ ข้าวเพื่อโลก  โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม–1 พฤศจิกายน 2557 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


เกษตรฯเตรียมรับมือราคาผลไม้

15 Apr 2014

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารผลผลิตกลุ่มสินค้าผลไม้ว่า   กระทรวงเกษตรฯได้ศึกษาและประเมินสถานการณ์การผลิตและปริมาณความต้องการ

นายวิมล จันทรโรทัย รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังเป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารผลผลิตกลุ่มสินค้าผลไม้ว่า   กระทรวงเกษตรฯได้ศึกษาและประเมินสถานการณ์การผลิตและปริมาณความต้องการของตลาดของผลไม้ทั้งระบบ   เพื่อนำไปวางแผนการปลูกให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการกำหนดโซนนิ่งในอนาคตให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อจะได้แก้ปัญหาผลผลิตล้นตลาดจนนำมาสู่ผลผลิตราคาตกต่ำในระยะยาว  

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


พาณิชย์เร่งระบายปาล์มหลังผลผลิตล้นสต็อก

11 Apr 2014

พาณิชย์แจ้งกระทรวงพลังงานเร่งรัดเพิ่มการใช้ไบโอดีเซลจาก บี 4 เป็น บี 7 ยันสต๊อกน้ำมันปาล์มเพียงพอ ไม่จำเป็นต้องนำเข้า

นายสมชาติ สร้อยทอง อธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าจากการติดตามสถานการณ์ปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันในเดือนเม.ย. 57 พบว่าปริมาณผลผลิตปาล์มน้ำมันออกสู่ตลาดมาก ประมาณ 1.24 ล้านตัน หรือหรือเป็นน้ำมันปาล์มดิบ211,175 ตันสูงกว่าความต้องการใช้เดือนละ140,000-150,000 ตัน ประกอบกับในเดือนพ.ค. – ก.ค. 57กระทรวงเกษตรและสหกรณ์คาดว่าผลปาล์มจะออกมากต่อเนื่อง ทำให้สต็อกเพิ่มสูงขึ้น และราคามีแนวโน้มปรับตัวลดลง

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


อ.ส.ค. เจาะตลาด AEC ปี 58 เล็ง 3 ประเทศ พม่า-ลาว-กัมพูชา

09 Apr 2014

นายนพดล ตันวิเชียร รองผู้อำนวยการทำการแทนผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนม (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ในปี 2558 อ.ส.ค.เตรียมแผนการเปิดตลาดนมในกลุ่มประเทศอาเซียนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยประเทศที่เป็นเป้าหมายหลัก

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คุมเข้มการผลิต ขายปัจจัยการผลิตพืช

09 Apr 2014

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับฤดูเพาะปลูกปี 2557/58 นี้ กรมวิชาการเกษตรมอบหมายให้สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรร่วมกับสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1-8

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


สภาพัฒน์ชี้แผนพัฒนาโลจิสติกส์ไทยอืด

06 Apr 2014

สภาพัฒน์เผยโครงการลงทุน 2 ล้านล้านบาทสะดุดทำแผนพัฒนาโลจิสติกส์ไทยล่าช้ากระทบต่อต้นทุนการขนส่งไทย

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


คต.เปิดประมูลข้าวอีก 5.7 แสนตัน

03 Apr 2014

กรมการค้าต่างประเทศเตรียมเปิดประมูลข้าวอีก 5.7 แสนตัน รับอาจไม่คึกคักหลังจากเร่งระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลมาก่อนหน้านี้จำนวนมากแล้ว

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 


ตั้งอนุกรรมการ 11 ชุดแก้ปัญหาสินค้าเกษตร

01 Apr 2014

สำหรับสินค้าเกษตรที่กระทรวงเกษตรฯ ให้ความสำคัญในการเร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ อาทิ ข้าวนาปรัง ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้

แหล่งข่าว: 
หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - เดลินิวส์