สำนักข่าวแห่งชาติภาคเอกชน เตรียมเสนอตัวส่งเสริมวิทยาการด้านการปลูกข้าวโพดหวาน

01 Feb 2010

ภาคเอกชน เตรียมเสนอตัวส่งเสริมวิทยาการด้านการปลูกข้าวโพดหวานให้แก่เกษตรกร อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ภาคเอกชน เตรียมเสนอตัวส่งเสริมวิทยาการด้านการปลูกข้าวโพดหวานให้แก่เกษตรกรอำเภอแม่ วาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทดแทนการปลูกข้าวและหอมหัวใหญ่ เนื่องจากเป็นพืชใช้น้ำน้อยและให้ราคาดี

หมวดหมู่ของข่าว: 


โลจิสติกส์ ไทย - ลาว

27 Jan 2010

รายงานพิเศษ

กระทรวง พาณิชย์ ดำเนินโครงการโลจิสติกส์การค้าสัญจร ครั้งที่ 5 สำรวจเส้นทางโลจิสติกส์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ให้สอดคล้องและส่งเสริมการค้า ภายในกรอบเขตการค้าเสรีอาเซียน

หมวดหมู่ของข่าว: 


สมาคมชาวสวนกาแฟไทย คัดค้านการนำเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศ

25 Jan 2010

สมาคมชาวสวนกาแฟไทย คัดค้านการนำเข้าเมล็ดกาแฟจากต่างประเทศ ชี้ จะทำให้ราคาเมล็ดกาแฟในประเทศตกต่ำ

หมวดหมู่ของข่าว: 


สศก.ระบุ ผลจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนสินค้าข้าวมีทั้งด้านบวกและด้านลบ

14 Jan 2010

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ระบุ ผลจากการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียนสินค้าข้าวมีทั้งด้านบวกและด้านลบ แนะกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตรฯ ควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรรับทราบปัญหาเพื่อเตรียมรับมือ

หมวดหมู่ของข่าว: 


รมช.พาณิชย์ เชื่อผลจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน จะส่งดี

03 Jan 2010

รมช.พาณิชย์ เชื่อผลจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน จะส่งดีต่อการขยายตลาดส่งออกของผู้ประกอบการไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เชื่อผลจากข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน จะส่งดีต่อการขยายตลาดส่งออกของผู้ประกอบการไทย

หมวดหมู่ของข่าว: 


ภาคประชาสังค ชี้การทำงานขององค์กรอิสระเกี่ยวกับเรื่องมาบตาพุด...

17 Dec 2009

ภาคประชาสังค ชี้การทำงานขององค์กรอิสระเกี่ยวกับเรื่องมาบตาพุดรัฐบาลไม่ควรเข้าแทรกแซง
สำนักข่าวแห่งชาติ 17 ธ.ค. 52

ภาค ประชาสังคม ชี้การทำงานขององค์กรอิสระเกี่ยวกับเรื่องมาบตาพุด รัฐบาลไม่ควรเข้าแทรกแซงการทำงาน และให้มีองค์อิสระเพียงองค์กรเดียว เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน

หมวดหมู่ของข่าว: 


นายกฯ ยืนยัน รบ.ให้ความสำคัญกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

16 Dec 2009

สำนักข่าวแห่งชาติ 16 ธ.ค. 52 - พร้อมเร่งติดตามแก้ไขปัญหาโดยยึดหลักประเมินผลสุขภาพ เพื่อสรางความมั่นใจให้กับองค์กรระหว่างประเทศ

นายก รัฐมนตรียืนยัน รัฐบาลให้ความสำคัญกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ โดยจะติดตามแก้ไขปัญหาตามหลักประเมินผลสุขภาพ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับองค์กรระหว่างประเทศ

หมวดหมู่ของข่าว: 


รัฐสภา ผ่านความเห็นชอบกรอบความร่วมมือและหนังสือสัญญา ตามม.190

20 Nov 2009

ที่ประชุมร่วมรัฐสภา ผ่านความเห็นชอบกรอบความร่วมมือและหนังสือสัญญา ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 กรอบแล้ว
สำนักข่าวแห่งชาติ 19 พ.ย. 52

ที่ ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติผ่านความเห็นชอบกรอบความร่วมมือและหนังสือสัญญา ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญ จำนวน 3 กรอบแล้ว รวมทั้งอนุมัติให้นำร่างข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการ พ.ศ.... พิจารณาในสมัยประชุมนี้ที่ประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณากรอบการเจรจาและข้อตกลงโดยผ่านความเห็นชอบกรอบเจรจาตปท.

12 Nov 2009

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาพิจารณากรอบการเจรจาและข้อตกลงโดยผ่านความเห็นชอบกรอบเจรจาตปท. 4 กรอบ
สำนักข่าวแห่งชาติ 12 พ.ย. 52

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาใช้เวลาเกือบ 4 ชั่วโมง ตั้งแต่ช่วงเช้า พิจารณากรอบการเจรจาและข้อตกลง โดยผ่านความเห็นชอบกรอบเจรจาต่างประเทศ ได้ 4 กรอบ ทำให้รัฐบาลสามารถดำเนินการลงนามกับประเทศคู่ตกลงได้

หมวดหมู่ของข่าว: 


ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบกรอบความร่วมมือ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 1900

10 Nov 2009

ที่ประชุมร่วมรัฐสภาเห็นชอบกรอบความร่วมมือ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่ ครม. เป็นผู้เสนอแล้ว 7 ฉบับ
สำนักข่าวแห่งชาติ 9 พ.ย. 52

ที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา มีมติเห็นชอบกับกรอบความร่วมมือ ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่คณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอแล้ว 7 ฉบับ

หมวดหมู่ของข่าว: 

Pages

Subscribe to RSS - สำนักข่าวแห่งชาติ